1- Hình thức bảo hành sản phẩm :

Tất cả sản phẩm của Nội thất Anh Tú đều được bảo hành theo chế độ và quy định bảo hành một cách chặt chẽ có hệ thống. Việc bảo hành tại chỗ hay mang đến trung tâm bảo hành phụ thuộc vào chính sách bảo hành cụ thể cho từng sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rất chi tiết trên website mocanhtu.com đối với từng sản phẩm, phát hành phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm trong đó ghi rõ điều kiện, chế độ bảo hành, địa chỉ bảo hành… Với những nhu cầu bảo hành, bảo trì đặc biệt, Quí khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung hoặc thay đổi hình thức bảo hành, bảo trì phù hợp với điều kiện cụ thể của Quí khách hàng.

2- Quy định về trách nhiệm bảo hành sản phẩm :

Với các sản phẩm có kèm theo phiếu bảo hành của Nội thất Anh Tú, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện bảo hành theo các quy định được ghi trên phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

3- Các điều kiện không được bảo hành :

  • Sản phẩm hết thời gian bảo hành
  • Các thông tin trên sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bảo hành
  • Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ các thông tin cơ bản
  • Thiết bị hỏng hóc do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước, bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước, động vật xâm nhập vào hoặc các sự cố bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, cháy nổ hoặc con nguời làm hỏng.
  • Tự ý tháo dỡ, sửa chữa bởi các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không phải là nhân viên của Nội thất Anh Tú

  • Bảo hành không bao gồm chi phí vận chuyển hàng và giao hàng